Pentru programări sunaţi la:

004 0740 769 144

004 0774 464 463

19 august 2010

Anul 2012 din perspectivă astrologică

Poate exemplul cel mai bun, sunt predicţiile astrologice pentru 2012 care se bazează pe o configuraţie de tip Yod care îl are ca focar pe Jupiter. Frenezia cu care s-au făcut aceste predicţii pe termen lung pleacă de la nu atât de la iluminarea spirituală cât de la speculaţiile care s-au făcut pe această temă – anul 2012 sfârşitul lumii fie printr-un războil mondial are va distruge lumea, fie printr-un şir de cataclisme menit să distrugă totul. În plus, interesul colegilor mei din AAR, Dan Ciubotaru chiar a ţinut o prelegere cu această temă la Astrofestival Craiova 2010. Şi eu, ca şi el sunt interesată de configuraţia Yod şi de efectele sale atât la nivel individual cât şi la nivel mondial. În ultimele opt sute de ani, o singură data s-a mai format o configuraţie Yod cu Jupiter focar, ca cel din 22 decemebrie 2012, pe 18 mai 1989. Să vedem cum s-a manifestat el ca apoi prin extrapolare să încercăm să vedem ce s-ar putea petrece în decembrie 2012.
            O sursă bogată în informaţii referitoare la Yod şi predicţiile pentru anul atât de controversat, este un articol al unui fost agent federal devenit călugăt franciscan Alan J.Ouimet, Astrologia lui 2012: Probabil cea mai bună definiţie pentru această configuraţie a fost dată de Bill Tierney în Analiza dinamicii aspectelor astrologice în care îl descrie cam aşa - ajungem într-o intersecţie şi vrem să o luăm într-o anumită direcţie fără să ştim însă unde duce acel drum. Ulterior, această direcţie devine simbolul unei necesităţi pe care nu o conştientizăm în acel moment şi care va apărea în viaţa noastră brusc, cu o uluitoare forţă de impact asupra noastră şi care ne poate schimba viaţa defintiv şi irevocabil, câţiva ani mai târziu. Ce este mai important de reţinut este că activarea Yodului poate provoca abandonul de tip intuiţie psihologică, lasă-le să se ducă vin altele mai bune, în timp ce interesele şi obiceiurile noastre converg spre ceea ce se zăreşte deja la orizont.
            Dar ce se întâmpla în 1989? Saturn era în sextil cu Pluto, provocând tocmai evenimentele pe care le stăpânesc aceste planete când îşi conjugă forţele obligându-ne vibraţional să ne unim eforturile ca să atingem scopul propus. Saturn înseamnă siguranţa şi structurile organizate care dau guvernele şi organizaţiile mondiale, lege şi ordine, cutume sociale care caracterizează societatea noastră. Pluto, în calitate de frate mai mare, este ultima frontieră, puterea şi controlul în acţiune, corporaţiile multinaţionale, politica globală şi organizaţiile mondiale private, noua ordine mondială. Lucrând împreună am putut vedea unde au dus – parteneriate dictatoriale gen politici de subordonare sau de anihilare, parteneriate globale de tip comunism, Uniunea Europeană, ONU, NATO, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Pluto de altfel, stăpâneşte lumea secretă, economia subterană, organizaţiile oculte altele, mult mai puternice şi mai dinamice, decât cele guvernate de conservatorul Saturn – grupările de tipul Francmasonerie, Opus Dei sau Al-Qaeda.
            Jupiter semnifică filosofia şi religia, dar şi cutumele morale şi eresurile impuse de comunitate, mult mai active la nivel individual decât cel al lui Saturn ori al lui Pluto care acţionează la nivel de colectivitate. Jupiter este optimsit şi iubeşte libertatea şi dreptatea. De aceea, stăpâneşte jurisprudenţa, credinţele religioase şi drepturile omului.  Deci Saturn şi Pluto, prin forţă reunită se opun forţei şi puterii lui Jupiter prin quincunxuri, iar acesta din urmă trebuie să-şi exteriorizeze cumva energia. În 1989 s-au întâmplat destule lucruri cu consecinţe pe termen lung.

 Yodul din 1989 versus...
 Yod-ul s-a format prima oară în 1989, pe 18 mai când guvernul chinez a decretat legea marţială la Beijing ca formă de represiune la protestele studenţilor din Piaţa Tia Nan Men. Jupiter se afla la 13 gr 25 Gemeni. 


Un alt eveniment important relaţionat cu Yodul a fost faptul că 16 zile mai târziu se producea fenomenul de Lună Nouă, la 13 gr 12 Gemeni, pe 3 iunie 1989, activând focarul Yodului. La mai puţin de o oră după Luna Nouă, Piaţa Tia Nan Men era călcată de sute de tancuri care au lăsat în urma lor sute de morţi. Saturn şi Pluto controlau şi reprimau speranţa pe care o adusese Jupiter. 
Cu o oră înainte de Luna Nouă, energia jupiteriană eliberată a acţionat fulger, Ayatollahul Khomeini muea la Teheran, la două săptămâni după intervenţia chirurgicală (pe atunci Yodul era inactiv iar Jupiter constrâns să nu acţioneze încă). 


A doua zi, aveau loc primele alegeri libere în Polonia iar Sindicatul Solidaritatea a lui Lech Wallesa erau susţinute din umbră de Vatican.


România începea şi ea să fie atinsă de principiul dominoului. Fostului director pentru relaţia cu America de Nord din Ministerul de Externe, Mircea Răceanu, parese om al CIA-lui, îi fusese comutată pedeapsa cu moartea în detenţie pe viaţa, fusese interceptată Scrisoarea celor Şase semnată de Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, Constantin Pârvulescu, Grigore Răceanu, Silviu Brucan şi Gheorghe Apostol şi tocmai se încheiase Plenara CC a PCR.
Toate aceste evenimente arată efectele pe care le-a avut puterea conjugată a lui Saturn şi a lui Pluto asupra lui Jupiter. S-au ciocnit ideologii şi instituţii cu caracter mondial – Biserica Catolică şi Comunismul. Mai greu sesizabil dar aceeaşi forţă a lucrat şi în spatele scenei în care studenţii chinezi susţineau capitalismul iar Biserica Apuseană susţinea Sindicatul Solidaritatea. Aici Jupiter a reprezentat dreptul la liberă exprimare a oamenilor împotriva puterii de stat şi a autorităţii reprezentate de forţele comunismului. Jupiter, ca întotdeauna, a vrut să-şi extindă influenţa şi nevoia de eliberare dar încorsetarea sa într-o configuraţie de tip Yod l-au făcut să nu poată ţine piept unor forţe cosmice implacabile care au indus evenimente mondiale în care s-a acţionat la nivel de organizare socială şi de guvern.
            Comuniştii au pierdut în Polonia dar au câştigat în China. Poporul a câştigat în Polonia dar a pierdut în China. După cum vedeţi alianţa Saturn – Pluto a fost mai puternică în China care reprezenta un guvern autocrat însă aceeaşi alianţă a susţinut Biserica Catolică şi capitalismul în Polonia. Ca şi cum în Piaţa Tia Nan Men manifestarea Yodului a fost una negativă pe când în Polonia, aceeaşi energie a acţionat benefic.

 ...Yodul din 2012
 Acum, bazându-ne pe evenimentele din 1989, ne putem aştepta ca şi în 2012 marile puteri să fie implicate într-un proces transformator de anvergură. Calea pe care se va acţiona pare să fie tot companiile multinaţionale, probabil ca expresie a aceluiaşi bonom Jupiter . Unul din factorii care nu existau în 1989 a fost Internetul formulă de comunicare care interconectează în prezent milioane de oameni iar eu văd în acesta o extinderea a orizontului cât de poate de jupiteriană. Oameni au capacitatea de a deveni puternici prin intermediul acestuia datorită cantităţii de informaţie cu care operează.
Yodul din 2012 nu va fi activat de vreo lunaţie aşa cum s-a întâmplat în 1989, deci efectul ar putea să fie ceva mai slab, dar la fel de adevărat este şi faptul că în 1989 în preajma focarului nu s-a aflat nici vreo stea fixă. În 2012, Jupiter va fi activat de o stea fixă foarte puternică, Aldebaran care îi va da primului o doză considerabilă de putere şi rezistenţă.
Aldebaran este una din cele patru stele regale cunoscute de astrologii din antichitate. Efectele sale au fost studiate şi documentate câteva mii de ani. Aşa că vă daţi seama cu ce cantitate extraordinară de energia va infuza configuraţia noastră. Când privim în urmă la influenţele acestei stele şi numai la nivelul ultimului secol vedem legătura cu Jupiter focar din configuraţia din 1989. Patrick Wilkinson în lucrarea sa Mahatma Gandhi şi Alderbaran, făcea legătura între drepturile omului şi societatea în care trăieşte. Această lucrare a fost baza cercetării pentru Nick Forlani în lucrarea sa Planificarea în funcţie de lunaţie: Aldebaran oferă o viziune de ansamblu asupra leaderilor lumii şi a serviciilor mondiale care stabilesc noi strategii de influenţă, logistica umană şi de infrastructură pe fondul căreia să se producă, în întregime, desfăşurarea schimbărilor la care este supusă civilizaţia umană. Alinierea cu axa Aldebaran / Antares îşi poate găsi expresia perfectă în lumea afacerilor şi a politicii şi în promotorii lor.
            Ca şi în 1989, aceast lucru poate lucra atât pozitiv cât şi negativ în acelaşi timp. Partea bună a lucrurilor este că putem vedea şi simţi activitatea guvernelor, a organismelor internaţionale şi a multinaţionalelor care îşi unesc forţele  pentru a împiedica dezordinea, risipa şi dezastrele naturale. Partea rea a lucrurilor este că asistăm la o creştere exponenţială a acţiunilor subversive în rândurile celor care reprezintă puterea, prin corupţia la vârf, şi în care sunt implicate marile corporaţii ale lumii.


            Religia continuă să îşi afirme ideologiile în forţă. Islamul, de exemplu, şi-a făcut simţit prezenţa încă din 1989 iar aşa zisă lume civilizată percepe mai acut fenomenul, ca pe o cruciadă împotriva creştinătăţii în comparaţie cu Orientul apropiat ori Extremul Orient.
            Aldebaran este o stea cu caracteristici militare şi unii văd în ea energia Arhanghelului Mihail – comandantul militar al oasetei cereşti, care înpreună cu energia lui Jupiter poate aduce mari onoruri ecleziaste precum şi performanţe militare de excepţie. În consecinţă, am asistat de vreo douăzeci de ani încoace la o escaladare a tensiunilor care au răbfunit în confruntări cu caracter religios. Cel mai bun lucru pentru umanitatea aflată în pragul unei noi Ere Spirituale este să accepte şi să înţeleagă ce se petrece. Sper că vom face ce este mai bine pentru a dezamorsa conflictele pe cale să izbucnească pentru că acestea ar trebui să fie influenţa unei stele regale, mai mult vom înţelege ce a vrut să spun Bill Tierney atunci când a descris Yodul ca pe o intersecţie din care am luat-o pe un drum pentru că pe acolo am simţit că trebuie să o luăm, fără să ştim unde duce el.
            Punctul de acţiune sau Focarul care este Jupiter este supus unei presiuni intense şi energia cumulată trebuie canalizată cumva. Când o planetă i se opune din Punctul de reacţiune, ştim încotro va fi canalizată aceasta. În 22 decembrie 2012, Venus va fi în opoziţie cu Jupiter, Venus fiind efectul bumerang al lui Jupiter, deci combinând energia lui Pluto, a lui Saturn şi a lui Jupiter care se va condensa şi focaliza pe Venus, am putea asista la trecerea într-o nouă Eră, a Păcii şi Armoniei. Iar Soarele va fi în sextil cu Neptun – vom înţelege lucruri pe care încă nu le înţelegem şi poate , cum spunea colegul meu Dan Ciubotaru, vom înţelege ce s-a petrecut în România în acel an 1989, cu care va împărtăşi energia spirituală a Întregului aflat tot timpul în mişcare şi schimbare şi vom înţelege foarte multe. Aş vrea să cred că va fi ca şi cum Creatorul va ridica vălul de pe Masa Creaţiei şi ne va lăsa să îi înţelegem Secretul.