Pentru programări sunaţi la:

004 0740 769 144

004 0774 464 463

26 iulie 2011

Premisele pentru astrologia psihanalitică


Omul este pentru astrologie parte a întregului universal şi se află sub influenţa legităţilor acestuia.

Conceptul de bază cu care operează astrologia cât şi psihologia este reprezentarea unor marcări intiţiale, inconştiente, şi care se reflectă prin destin iar ele sunt formulate ca inconştient individual, inconştient colectiv şi inconştient cosmic.    

Scopul celor două ştiinţe este de conştientizare a unor amprentări iniţiale, importante pentru dezvoltarea sănătoasă a fiinţei inconştiente sau devenite inconştiente.

Rolul astrologiei a fost şi continuă să reflecte existenţa ordinei universale în nivelul de dezvoltare a omului la un moment dat.

Zodiacul  reprezintă douăsprezece imagini primordiale, tipare de energie primordială sau idei numite generic semne. Fiecare semn în parte, redă anumite înclinaţii, predispoziţii de trăiri şi direcţii de interese cărora le  suntem subordonaţi inconştient.

Tema astrală este un grafic prin care cosmosul ne permite să-i înţelegem energiile arhetipale şi ritmurile dar mai ales, să înţelegem modul în care acestea funcţionează pentru fiecare dintre noi.

Elementele de bază ale temei astrale sunt: zodiacul, planetele, casele, aspectele.
·         Semnele reprezintă tiparele arhetipale sau câmpurile de energie/acţiune şi de aceea sunt grupate în:
§  semne cardinale - reprezintă energia radiantă, centrifugă, exterioară, care are o direcţie precisă şi corelate cu acţiunea.
§  semne fixe - reprezintă energia centripetă, interioară, care radiază spre Centru şi de aceea sunt corelate cu puterea de concentrare şi perseverenţa.
§  semne mutabile - reprezintă tipare spiralate de energie şi de aceea sunt corelate cu principiul armoniei.
·         Planetele reprezintă principiile universale care reglează toate funcţiile energetice, la orice nivel, şi care care acţionează în mod particular pentru fiecare dintre noi, în funcţie de locul în care se regăsesc în tema natală.
·         Casele reprezintă câmpurile experienţei în care operează energiile specifice semnelor şi planetelor.
·         Aspectele reprezintă modul în care experienţa este asimilată de fiecare nativ în parte.

Modul de abordare a astrologiei psihanalitice îmbină patru căi:
·         cauzală -  interdependenţele multiple dintre Om şi Cosmos
·         simbolică – semne, case, planete
·         holistică – Întregul luat ca Întreg
·         energetică – nivelul subtil de interdependenţă şi obiectivarea acestor interdependenţe (cauză şi efect).
(va urma) 

3 iulie 2011

De ce să ne întoarcem la comuniunea cu cosmosul?– 1 –
              În domeniul psihologiei tradiţionale, există mai multe teorii cu privire la modul în care se formează personalitatea noastră. Cu toate acestea, teoriile amintite recunosc numai planul material al existenţei.  Cercetarea asociaţiilor şi evaluărilor personale presupune existenţa, în general, la natura umană, la nou-născut cât şi la adult, a anumitor trăsături cunoscute sub denumirea generică de predispoziţii fizice sau potenţial. Mi-am dat seama că teoreticienii atunci când vorbesc despre aceste însuşiri nu se raportează şi la cadrul cosmic care dă o perspectivă mult mai largă asupra naturii umane. Şi atunci mi-am spus, domnule, pentru mine, ca astrolog, teoriile tradiţionale sunt incomplete.
De-a lungul istoriei, relaţia omului cu natura a fost una reductivă, de diminuare în faţa cosmosului, dar totodată de raportare la planul material, de ierarhizare a naşterii în funcţie de elementul raţional – condiţie socială, educaţie, credinţă ş.a. Această perspectivă l-a separat, l-a rupt ca să spun aşa, de mama natură dar şi de ciclurile universului. Trebuie să spunem, cu regret, că omul modern nu se mai identifică cu pământul şi cosmosul ca făcând parte din ei înşişi. Ori ca să înţelegem de ce psihologia prin prisma astrologiei oferă o imagine la scară reală a existenţei, Omul are nevoie de o viziune mai largă despre el însuşi iar astrologia modernă oferă această perspectivă. Cu toate acestea şi în prezent astrologia trebuie dovedită deşi ea a precedat ştiinţa care astăzi îi cere dovezi care să o valorizeze. În cartea sa, Astrologie, Psihologie şi Cele patru elemente, Steven Arroyo afirmă la un moment dat: aproape fiecare cultură pe care o cunosc a avut o formă de astrologie iar acest lucru nu poate fi atribuit lipsei ei de iluminare ci mai de grabă sentimentului de unitate cu cosmosul.
Prejudecăţile, precum şi aderarea la diverse teorii ştiinţifice, au ridicat un zid în calea afirmării şi susţinerii comuniunii cu cosmosul astfel încât, cu timpul, publicul larg dar şi oamenii de ştiinţă au devenit dependenţi de realitatea materială, sinteza de informaţii şi teorii moederne au readus însă în actualitate nevoia de întoarcere spre cosmos şi implict spre astrologie. Adepţii şcolii de astrologie psihanalitică dar şi filosofi şi teoreticieni de talie internaţională, cum sunt Joseph Campbell, L.L.White, Alexei Rudin, Houston Smith  sau Hans Stossel, sunt de părere că astrologia a revenit puternic în actualitate deoarece omul modern nu mai are o mitologie viabilă. În timp ce ştiinţa a îmbunătăţit vizibil viaţa noastră, omul a început să-şi dea seama că nu poate conta doar pe datele statistice oferite de aceasta ca să găsească răspunsurile de care are nevoie. Pentru a valoriza creativ descoperirile din domeniul psihologiciei sau a sănătăţii, trebuie să fim cu adevărat deschişi spre Univers, iar dacă suntem deschişi terapiilor complementare normal că pendulăm între căile neortodoxe de cunoaştere şi cele neconvenţionale.
Oamenii de ştiinţă au ajuns să creadă că există un model de organizare, invizibil, in termen, de trăi lucrurile, un fel de model psihologic conştient care ghidează şi determină forma de energie pe care acesta şi-o va asuma. Aceste model formativ se regăseşte în mai toate teoriile ştiinţifice, de la teoria evoluţionistă la cea a dezvoltării umane fizice şi psihice.
În Evul Mediu se spunea că fiecare clasă de lucruri posedă o esenţă (essential sau quidditas), iar această esenţă era considerată nu o calitate statică cât mai de grabă o sursă de activitate. Această esenţă a fost fundamentul gândirii epocii. Pentru filosofii medievali formele observabile din natura nu erau entităţi statice ci ideile întrupate (gândirea platoniciană preluată pe filieră aristoteliană). Sursa acestor idei a fost văzută ca Mintea Universală, domeniul şi depoziult de esenţe sau de arhetipuri ale tuturor formelor existente în natură şi a tuturor ideilor în care Omul poate să creadă. Conceptul de Minte Universală este dacă vreţi similar celui de inconştient colectiv pe care îl va impune Jung.
Fizica modernă revine la aceste idei vis-a-vis de ceea ce vedem în lumea materială. Ni se spune că unda exterioară este baza vibraţională a energiei. Particula materiala a devenit un model extins. Ce a fost gândit ca fiind un atom în lumea materială este văzută astăzi ca un câmp de energie. Din nou conceptul arhaic de Minte Universală modelează activ toate formele.
O nouă înţelegere a principiilor formative ale universului nu numai că ne-ar putea ajuta să înţelegem legile fizicii, organizarea biologică sau cum lucrează mintea, ci ne-ar aduce mai multă linişte interioară. În astrologie fiecare individ este considerat o expresie unică, un Întreg de principii universale, modele şi energie care funcţionează în tipare cosmice. Zodiacul a fost considerat de astrologii din vechime şi de către filosofi drept sufletul naturii, cel care dă formă şi viaţă. Astrologia este limba principiilor universale arhetipale, o modalitate de a percepe forma şi ordinea din viaţa fiecărui individ, un mod de a arăta simbolic că fiecare persoană în parte este o entitate unică care funcţionează pe baza acestor principii. Individul este forma unică care exprimă sintetic relaţia dintre factorii universali. În termeni moderni, Universul este un proces continuu care funcţionează printr-o infinitate de interconexiuni energetice. Câmpul energetic al oricărei persoane este legat intim câmpurile energetice ale celorlalţi, de câmpul energetic teluric dar mai ales câmpul energetic cosmic.
            Prin înţelegerea factorilor universali care operează în noi putem obţine o mai bună înţelegere a principiilor universale ale vieţii însăşi. Ştiinţa acceptă amprenta digitală, electrocardiograful sau enecefalograful ca fiind instrumente utile şi modele unice ale relativităţii manifestărilor energetice şi vibraţionale. Harta natală este o modalitate prin care Universul ne permite să înţelegem modul cum funcţionează ritmurile cosmice şi energiile primare, arhetipale, în fiecare dintre noi. În psihologie, conceptul care operează la toate nivelurile, inclusiv cel universal, este cel definit de Carl Jung ca fiind arhetipul. Acestea nu sunt structuri fizice dar ar putea fi comparate cu structura interioară a unui cristal care joacă în interiorul acestuia rolul de lichid amniotic. Deşi nu are o existenţă materială proprie, arhetipul în sine este pnoţiune goală şi formală, nu este un obiect, nu este lucru ci doar o posibilitate de reprezentare apriorică. De asemenea, Jung a fost convins că natura reală a arhetipului nu este susceptibil de a fi conştient, ci că este transcendent, ceva ce trece dincolo de conştient, într-un spaţiu mult mai profund şi vast. Abia în anii 70, dr. Edward Whitmont, psihiatru de factură junghiană a afirmat că simbolurile astrologice ale planetelor sunt câmpuri energetice arhetipale şi defineşte astfel arhetipul ca fiind un model cosmic universal şi dinamic.
            Dacă arhetipurile sunt fundamentul vieţii psihice şi dacă ele sunt prea subtile sau transcendete pentru înţelegerea conştientă imediată, atunci este deosebit de important şi imperios necesar să avem un limbaj care să descrie realitatea lor. Putem cel puţin să încercăm să înţelegem cum funcţionează acestea şi ce înseamnă ele pentru noi doar prin abordarea ştiinţei care se ocupă cu astfel de lucruri – ASTROLOGIA. Indiferent ce etichetă am folosi pentru a sugera aceste principii universale, arhetipuri, esenţe sau principii formative nu este mai puţin adevărat că există astfel de forţe şi în mod constant ele ne influenţează. Iată măcar un motiv pentru care unii psihologi şi psihiatri au început să folosească astrologia ca pe un instrument de înţelegere a dinamici personalităţii pacienţilor lor. Ei au înţeles că predispoziţia psihică înnăscută a unei persoane poate fi exprimată într-un mod propriu în tema natală. Jung a scris că astrologia include suma tuturor cunoştinţelor vechi de psihologie, inclusiv predispoziţia înnăscută spre anumite caracteristici fizice, precum şi succesiunea perioadelor de criză din viaţa unui om şi pe care el le-a însumat subt termenul generic de sincronizare sau sincronicitate. Dr. Whitmont afirma plecând de la această idee că aplicarea tehnicilor de astrologie într-un sens mai larg, pot deveni un instrument de valoare pentru cel care explorează profunzimile psihicului, cum ar fi interpretarea viselor. Acestea din urmă ar da informaţii  nu doar despre evenimente viitoare sau despre anumite trăsături de carater, ci şi despre dinamica inconştientului precum şi despre modelul după care omul ar reacţiona pe tot parcursul vieţii sale, luând propria individualitate ca pe o modalitate caracteristică de exprimare a Întregului cosmic.  
            Astrologia a fost definită la un moment dat drept astronomie aplicată în scopuri psihologice. Tema astrală interpretată de un astrolog nu oferă doar o imagine sintetică a eredităţii unei persoane ci scoate în evidenţă şi potenţialul latent şi sugerează şi direcţiile în care este nevoie de creştere, de fapt, în esenţă,  tema natală nu este altceva decât o hartă simbolică a procesului de autocunoaştere şi de manifestare a unor calităţi sau însuşiri pe care trebuie să le conştientizăm. 
Astrologia este o teorie completă a personalităţii, unificatoare şi care oferă fundamentul pentru toate celelalte teorii. Ea cuprinde atât simboluri matematice cât şi un limbaj simbolic al vieţii sintetizat într-un sistem care este mai larg decât oricare altul. Astrologia dovedeşte prin caracterul său atotcuprinzător, tipuri de caracteristici care descriu cu acurateţe diferenţele individuale unice precum şi modelele de exploatare a energiei cosmice conştientizate şi astfel, dezvăluie funcţionarea armonică a legilor universale, a polarităţilor precum şi a energiilor psiho-fizice ale fiecăruia.

1 iulie 2011

Trebuie să moară ceva ca să se nască altceva!

       Cea de-a treia eclipsă din suita care s-a etalat în 2011 este o altă eclipsă parţială de Soare, cu Luna Nouă în Rac, la doar o lună după ce am parcurs-o pe cea din Gemeni, fapt destul de neobişnuit. Această combinaţie de 4:2 de eclipse solare şi lunare într-un singur an este destul de rară, doar şase asemenea momente vom avea în secolul 21 (2011, 2029, 2047, 2065, 2076 şi 2094), faţă de 4 câte am avut în secolul trecut.
Cea de astăzi, se va produce la 9 gr 12 în Rac, la ora 10.54, ora Bucureştiului şi va dura 70 de minute, în conjuncţie benefică cu steaua fixă Alchena şi cu o armonie a aspectelor dintre Mercur (intelect, comunicare) şi Venus (plăcere, dorinţă, bani) în Gemeni şi Jupiter (avere, extindere, putere) proaspăt intrat în Taur. Potrivit lui Vivian Robson, această conjuncţie cu Alchena este asociată de cabalişti cu litera ebraică Qoph ebraică şi şi cu Arcana Majoră 19 din Tarot care corespunde Soarelui. Se pare că este o eclipsă cu influxuri energetice destul de atenuate, adică Luna Nouă pare să nu ne supună la presiunea cu care ne obilnuisem, de aceea singurele lucruri care vor putea fi evidenţiate par să fie cele legate de aspectele amintite. Eclipsa va fi resimţită destul de puternic pe cei născuţi în primele zile din Rac dar şi de cei din prima decadă a celorlalte semne cardinale; cei din Berbec sunt pe un cazan sub presiune datorită lui Uranus gata oricând să răbufnească, cei din Balanţă vor fi încercaţi pe axa de relaţie cu copiii, cei din Capricorn cu Pluto acolo îi vor supune în continuare, la transformările interioare pe care trebuie să le accepte. Cu toate acestea, eclipsa pare să fie un moment excelent pentru a renunţa la lucrurile vechi sau la Trecut, în favoarea celor noi sau a unui Nou Început.
             Din păcate efectele benefice par să fie cumva atenuate de pătratul cu Saturn din Balanţă şi Pluto din Capricorn. Nu trebuie să ne speriem dar nici să trecem nepăsători. De ce spun asta? Pentru că tot ce se va petrece în următorii doi ani şi jumătate se va circumscrie unui nou ciclu Saros; ciclul Saros, cum am mai spus şi în alte materiale, este o familie de eclipse care se nasc la o conjuncţie sau o apropiere de sub 15 grade de unul din Nodurile Lunare. În cazul nostru eclipsa se produce la 13 grade de Nodul Sud. Fiecare ciclul Saros are propria zi de naştere şi este numerotate în raport cu ciclul  Saros anterior care s-a produs aproximativ, în aceleaşi condiţii. Este ca şi cum ceva trebuie să moară ca să se nască altceva.
Saturn deşi a revenit în mers normal, se mişcă lent şi deci este încă în conjuncţie cu steaua fixă Gienah din constelaţia Corbului, stea de natură marţiano-saturniană aduce în prim plan viclenia, lăcomia, răzbunarea, egoismul, minciuna, exacerbează instinctele materiale, agresivitatea şi violenţa. Să ne gândim numai la două procese de divorţ care sunt convinsă că vor face să curgă încă multă cerneală în paginile ziarelor: procesul Irinel - Monica Columbeanu pentru custodia Irinei şi cel dintre Remus Truică și soția sa Irina pentru custodia gemenelor dar şi pentru partajarea fabuloasei averi (şi-a fugărit soţia prin Caraibe, cu o rangă!!), descinderi și rețele de proxenetism și prostituție în care par să fie implicați oameni de afaceri dar și personalități media, agresivitatea guvernelor sirian și libian vis-a-vis de demonstraţiile populare. Şi pentru că am pomenit de Libia şi Siria, eclipsa pare să le fie favorabilă celor doi şefi de stat Moammer El Gaddafi şi Bashar al-Assad, totul însă pe termen scurt, Gaddafi este temporar favorizat de conjuncţia eclipsei cu Venus şi cu Jupiter natal, iar lui Assad pare să îi asigure o retragere onorabilă pe motive de...pensionare, dar poate fi vorba, într-adevăr şi de închisoare.
            Se pare că trăim zorii unei noi ere. O intensă şi puternică afinitate între Lună şi asteroidul Hades sugerează dorinţa de a experimenta totul profund şi îndeamnă la confruntarea deschisă cu demonii interiori pe care va trebui să îi exorcizăm.
            Alchena cu care este conjunctă eclipsa se află în Constelaţia Gemeni, între Castro și Polux, am putea asista la marșuri de protest menite să accentueze problemele sociale sau de mediu cu care se confruntă omenirea. Totuşi Alchena este o stea a talentelor artistice şi îi susţine mai ales pe cei care lucrează în domeniul comunicaţiilor de orice fel şi media. Cum se află între două stele antagoniste am putea avea o soluţie de compromis.Şi aş spune că soluţia se potriveşte foarte bine aspectului de opoziţie a eclipsei cu Pluto, balansul dintre extreme – Lumină – Întuneric, Întuneric – Lumină...extravertit – introvertit, introvertit – extravertit...scoatem la lumină cei mai ascunşi demoni din fiecare.
            Logoreicul Hermes/ Mercur face un trigon cu Demetra /Ceres, pe care o convinge să-şi lase fiica să se iubească cu taciturnul Hades/Pluto. Mercur în spiritul stelei Alchena, sugerează negocierea şi găsirea unei soluţii de compromis...la sugestia lui Zeus/Jupiter propune că Khore/Persefona să stea jumătate de an cu mama ei şi jumătate de an cu soţul. Bine zis, bine făcut doar că trebuie să fim puţin atenţi la inconjuncţia Pluto – Marte, care vorbeşte despre sexualitate dar şi despre abuz, ceea ce poate aduce destul de multă amărăciune deoarece experienţa sexuală intensă, atinge latura sadică şi abuzivă a unei relaţii şi face parte din arsenalul lui Hades/Pluto. Eu aş sugere tinerelor să fie atente cu cine merg, unde merg şi ce fac.
            Un alt aspect la care va trebui să fim atenţi este pătratul cu Saturn. Poate releva legătura de sânge şi este un aspect destul de greu  - ne pot muri părinţii, partenerii ne pot părăsi, copiii ne întorc spatele, deci aspectul sugerează, în general, durere şi dezamăgire în acelaşi timp. Dacă adăugăm opoziţia cu Pluto am putea transfera toate acestea asupra unei decizii intens emoţionale, o obsesie chinuitoare care implică durerea renunţării.
            Dintre asteroizi, Xante este conjunct cu eclipsa. Xante este una din cele 6000 de oceanide, fiica lui Oceanus,  rămasă în mitologie prin frumuseţea părului său. Lampeta, alt asteroid conjunct cu eclipsa, personifică lumina. Ei doi asteroizi par să echilibreze umbrele de Întuneric ale acestei eclipse.Ceres este în pătrat cu Venus, dragostea unor mame poate fi extrem de posesivă sau extrem de distantă. Posibil ca eclipsa să ne sugereze o călătorie în noi înşine pentru a înţelege dihotomia bine-rău, lumină-întuneric care sălăşluieşte în noi. Pot ieşi la suprafaţă probleme centrate în jurul ideii de casă şi de familie. Unii pot schimba locaţia, se pot muta în casă nouă şi trebuie să se ocupe de amenajare, de asemenea, biroul se poate transforma în casă şi poate fi un stimulent intelectual şi spiritual, mai ales dacă suntem preocupaţi de carieră mai mult decât de familie iar ambiţiile noastre sunt clare. Simţul responsabilităţii va fi mai acut ca în alte dăţi şi asta poate aduce unora o promovare.
Dar ce cred eu că este mai important este că ne vom regăsi încrederea în noi înşine, ne vom elibera de un Trecut mai mult sau mai puţin apropiat, vom aborda viaţa cu mai mult entuziasm, deschis şi tot ce ne părea până acum imposibil de realizat, de-acum devine posibil.