Pentru programări sunaţi la:

004 0740 769 144

004 0774 464 463

14 august 2013

Un gând despre ciclul Jupiter – Uranus

Intuiția punte între rațional și irațional 

Sunt persoane care se nasc cu aptitudini care trec dincolo de normal, așa numitele genii. Pentru aceste persoane extrem de talentate, mai folosim și alte figuri de stil cum ar fi cel de luminat să zicem, de minte luminată. Mintea așa zis luminată intră în categoria disciplinelor care folosesc mentalul pentru explorarea empirică a simțurilor. Aceste persoane sunt cele care descoperă și dezvăluie mecanismele secrete ale naturii, sistemele și structurile care nu sunt ușor accesibile prin simpla observare ci prin puterea extraordinară a înțelegerii și percepțiilor.
Acest tip de persoană își folosește darurile nu pentru a pune în lumină telentul native cu care cau venit în această viață, ci pentru a pune în evidență spațiul interior și conștiința de sine. Controversați și mai de neînțeles decât cei care explorează rațional lumea și natura acești oameni o descoperă metafizic, prin meditații și percepții senzoriale de excepție – gnostici, ezoteriști, ocultiști și teosofi și care susțin că pătrund realitățile lumii invizibile dincolo de cele cinci simțuri.
În tema natală a acestora găsim un așa zis tipar astral, sublimat în aspectele puternice dintre Jupiter și Uranus. Acționând sinergic, combinația dintre Jupiter și Uranus într-o temă natală îl sugerează, la o analiză mai atentă pe căutătorul spiritual care ascede pe scară evoluției spirituale și prin mutații vibraționale succesive se va deschide în cosmic, ne va dezvălui arhitectura minții lui Dumnezeu adâncind și mai mult misterele universului: de ce suntem aici? unde mergem? există realități, altele decât planul terestru? ce este acolo? care este relația noastră cu Dumnezeu?
Uranus, octava superioară a lui Mercur, este de multe ori asociat cu facultățile mentale, puterile intelectuale care merg dincolo de rațiunea analitică și de raționalitate. Una dintre acestea este intuiția special asociată cu Uranus. Uneori intuiția este pur și simplu teama imediată de o idee sau un concept pe care nu îl accesăm prin simțurile fizice.
 Toți ne folosim intuiție, conştient sau nu, în viaţa de zi cu zi, și mai mult, facem de multe ori ca deciziile importante din viaţa noastră să fie bazate pe aceasta mai degrabă decât pe simțurile noastre sau pe un raționament analitic. Intuiția este ceea care ne permite să concepem noțiuni cum ar fi arhetipurile, formele ideale, numerele pitagoreice sau geometria sacra. Intuitia ne poate permite să ne imaginăm propriul viitorul sau poate fi folosită pentru a obține o altă perspectivă în modul de funcționare a domeniului arhetipal, a tărâmulului invizibil sau a unui sistem cosmic cum sunt structurile universul vizibil.
Când îl avem pe Jupiter foarte bine susţinut în tema noastră astrală trăim un acut sentiment că suntem pe drumul cel bun în ceea ce priveşte orientarea noastră în viață şi prejudecățile noastre care ţin de cutumele care ne dau formal, un sens în lume, în comunitatea în care trăim. Jupiter este parte a psihicului nostru, care ne permite să filosofăm că să zugrăvim propriul portret care să reflecte marea schemă a lucrurilor.              Miturile, poveștile și învățământul superior sunt toate considerate a fi de natură jupiteriană deoarece ele ne ajută să dăm un sens haosului care este lumea noastră și ne ajută să găsim o orientare și o semnificație a acestora în arhitectura lucrurilor. Ca unitate psihologică, Jupiter este asociat cu acea parte din noi care caută întrebările care să lărgească orizonturile căutărilor noastre. Sigur, Jupiter este asociat apoi cu studiile academice deoarece acestea din urmă ar putea fi modul cel mai evident de a crește gradul propriu de conștientizare asupra lumii înconjurătoare, dar, în general vorbind, Jupiter este strâns legat de ideea de a ştii mai mult, de a avea mai multe și mai multe experiențe, astfel încât să putem acumula experienţe noi din care să se dezvolte înțelepciunea.
Când Jupiter este în aspect cu Uranus, acesta va tinde să amplifice sau să mărească facultățile intuitive. Calităţile jupiteriene, indiferent dacă în mai bine sau în în mai rău, pur și simplu se extind şi se dilată. Astfel, geniu sau nu, fiind născut cu un aspect proeminent Jupiter-Uranus în tema natală, este un indiciu clar că intuiţia nativului este accentuată și că ea se extinde exponenţial absorbind orice informaţie şi orice experienţă asemenea unui burete (chiar dacă nativul este conștient sau nu de asta!). La un nivel mai profund, Jupiter în aspect cu Uranus tinde să dezvolte nativului ceea ce noi numim "filozofie interioară" orientat fiind de arhetipul uranian spre planul de cauzalităţii, de a căuta şi a găsi ce se află în spatele lumii formelor și a fenomenelor.
Dacă suntem născuţi cu un aspect Jupiter-Uranus în tema natală, este un indicator pentru orientarea noastră în această lume care va fi ghidată de intuiție și credința că există un potențial latent de a atinge standarde tot mai ridicate de bunăstare, veridicitate și frumusețe manifestă în această lume.
Credința în viaţa de după moarte, în bunătate şi evoluţia spre mai bine, în progresul ştiinţei, modul de a se comporta a persoanei –veselie, bonomie, ajutor necondiţionat, plăcerea de a studia este de multe ori o noțiune cheie care vădeşte că persoana respectivă are un aspect puternic între Jupiter și Uranus în tema natală. Dacă aspectul este tensionat, se cere din partea nativului rezolvarea acestuia şi de regulă, se rezolvă rapid, dacă este benefic cu atât mai bine. Astfel, unitatea arhetipală reprezentată de Jupiter, de a crede în ceva ce urmează să se întâmple, se aliniază conceptului uranian de creaţie şi creator, principialitate în evoluție și univers, sistematic.
Uranus aspectat de Jupiter oferă excitația căutării filosofice și stimulează sporadic. Experiența de tipul "aha, ştiu" revelatoare asociată cu creativitatea şi originalitatea mentală dată de germenele uranian şi care este semnul distinctiv al lui Uranus, îşi uneşte forţele cu viziunea largă, expansivă tipic jupiteriană. Aşa că aspectele lui Uranus la Jupiter se pot traduce brusc, uneori șocant, prin iluminare, prin percepţia imaginii de ansamblu a lucrurilor. Cineva, cu un aspect puternic Jupiter-Uranus în tema astrală, poate avea brusc, deodată, revelaţia adevărului din spatele lucrurilor. Astfel, cu foarte puțin efort, o scânteie bruscă de intuiţie poate lărgi perspectiva noastră asupra lucrurilor, în mod normal paşi mici pentru experiența umană în general, dar cât de formidabili pentru noi ca persoane.
În prezent, Jupiter şi Uranus sunt în pătrat. Pentru cei care au în tema natală sau în trazit, aspecte între Jupiter și Uranus, această opoziţie se va reflecta printr-o creștere a capacității intuitive, sporesc capacitățile intuitive ale Anima Mundi ceea ce le va face mai accesibile nouă. Acest spor de intuiție, această înțelegere imediată a ideilor și a conceptelor, dincolo de simţurile fizice, se pot traduce în experiențe de tip Evrika, care vor permite noi descoperiri științifice și tehnologice ce vor emerge spre teorii inovatoare. Această intuiție sporită poate permite, de asemenea, să ajungem să înţelegem şi mai profund adevărata natură și esență lucrurilor, să pătrundem natura arhetipală al realității.
Individual, putem întâlni idei și teorii care în acest moment să ni se pară ficţiune dar carte sunt menite să ne testeze limitele minţii noastre analitice, raționale. Unele dintre aceste idei pot fi într-adevăr cu adevărat absurde și lipsite de sens. ACUM. Cu toate acestea, unele dintre ele ar putea duce la noi niveluri ale adevărului despre lume și locul nostru în ea. Teorii și idei pe care le luăm ca atare dar care constituie fundamentul propriei viziuni asupra lumii – evoluția noastră ca specie, sistemul solar heliocentric, legea gravitației universale – toate acestea au fost, într-adevăr rezultatul cercetării științifice, dar, au fost, de asemenea, din foarte multe puncte de vedere şi rezultatul intuiției.

Folosiţi-vă fără teamă intuiţia pentru a decela adevărul de ceea ce este fals!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu