Pentru programări sunaţi la:

004 0740 769 144

004 0774 464 463

9 iunie 2010

Prognoza astrologică în economie    Unul din atuurile astrologiei financiare este acela că ea se bazează pe ciclurile planetare, prilej ca evenimentele pe care le prefigurează să fie şi verificabile. Totul a început cu observarea periodicităţii planetelor.
     Încă acum 5000 de ani, anticii cunoşteau 7 planete din cele 10 cu care operează astăzi astrologia: luminariile – Soarele şi Luna, Mercur, Venus, Marte, Jupiter şi Saturn. Au trebuit să treacă 4500 de ani ca să fie descoperite şi planetele lente: Uranus, Neptun şi Pluto (1931). Cum ultima planetă a fost descoperită în pragul celui de-al doilea război mondial, ea a fost asociată asociată de foarte mulţi astrologic cu ascensiunea lui Hitler, dar aceasta este o altă poveste.
     Folosirea, din perspectiva viitorului, a ciclurilor planetare pentru a vedea cum stau lucrurile în economie are o istorie îndelungată şi se pierde undeva în storie. Cele mai timpurii mărturii vin din 1543, când la Antwerp, neguţătorul Cristopher Kurz a decis să folosească astrologia pentru a ştii cum va evolua piaţa şi ce câştiguri va avea. Succesul a fost modest, dar a fost un Început.
      În 1876, Samuel Brenner din Cleveland, Ohio, s-a bazat pe ciclul jupiterian pentru predicţiile pe care le-a publicat într-o carte intituală Prognoza economică a lui Samuel Brenner privind creşterea şi scăderea preţurilor şi care s-a dovedit de bun augur pentru că avea acurateţea de care era nevoie.
     Ce este de reţinut? În esenţă, studiul pieţii financiare şi de capital, cu ajutorul ciclurilor planetare, presupune o tehnică de lucru pe cât de complexă pe atât de precisă şi are, dacă ne raportăm la perioada actuală când pentru prognoze folosim tehnici care implică cicluri multiple, un grad de predictibilitate foarte mare. Această evidenţă a dus la formarea unei imagini de ansamblu asupra economiilor naţionale şi, chiar, a economiei mondiale, mai ales dacă ne gândim ce a însemnat apariţia calculatorului, care după cum ştim a dus la un salt financiar uriaş, la sfârşitul anilor 80.
     Ciclurile planetare reprezintă căi dinamice folosite pentru interpretarea relaţiilor dintre două planete care se mişcă cu viteze diferite. Un asemenea ciclu se stabileşte luând ca reper perioada de timp dintre două conjuncţii succesive. Conjuncţia este momentul în care două planete, se află în acelaşi punct astronomic vorbind. Apoi, acestea îşi continuă drumul în spaţiu urmând ca după un timp oarecare – luni sau ani, cele două să refacă aspectul de conjuncţie. Împricinatele însă, pe parcursul revoluţiei, conform mecanicii cosmice, stabilesc diverse relaţii pe care astrologic, le numim aspecte.
     Apelând la ciclurile planetare în analiza economică a pieţii de capital şi de investiţii, la un moment dat, observăm că ele relevă oportunităţi şi şanse conform anumitor tipare astrale care implică aspectele de care vorbeam anterior. Cunoaşterea virtualelor evenimente economice este un avantaj pentru cei implicaţi în afaceri personale sau ale statului. Ele nu ţin doar de un aspect anume, ci de ansamblul aspectelor şi doar analizând un întreg ciclu planetar pute, înţelege ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă din punct de vedere economic.
     Ciclurile planetare care implică planetele lente (numite aşa datorită faptul că se mişcă foarte încet; de exemplu, Pluto are nevoie de 247 de ani ca să facă o revoluţie completă în jurul Soarelui! – n.r.) sunt relevante pentru explicarea ciclicităţii în economie. Şi când vorbim despre planete lente ne referim la Jupiter care străbate bolta cerească în 12 ani, Saturn în 28,9 ani, Uranus în 84 de ani, Neptun în 164 de ani şi Pluto în 247 de ani.
     Se spune că ciclurile planetare corespund feţelor nevăzute ale economiei şi de aceea este fundamental să se abordeze fenomenul atât în perspectivă imediată, cât şi în perspectiva pe termen lung. Această analiză presupune combinarea ciclurilor lente de care vorbeam mai sus, cu ciclurile rapide şi scurte ale lui Mercur (care are nevoie doar de 8 luni să dea o tură în jurul Soarelui – n.r.), Venus sau Marte. Evoluţia acestor planete sunt folosite în prognoza zilnică pentru a vedea care este evoluţia acţiunilor pe piaţa de capital într-un interval dat adică 24 de ore. Este vorba dacă vreţi de o trecere de la general la particular, general aduce cadru iar particularul – fondul şi culoarea. Ca orice lege nescrisă a evoluţiei, vedeţi că şi analiza structurală din perspectivă astrologică descrie acelaşi fenomen – macrocosmosul cuprinde o infinitate de microcosmosuri, un ciclul al planetelor lente conţine un număr finit de cicluri rapide.
      Identificând tiparele ciclurilor astrale care afectează economia fiecărei ţări, şi observând cum lucrează ele împreună, putem prognoza ce se va întâmpla dacă ciclul va avea putere distructivă şi va continua să afecteze creşterea economică şi dacă această economie va avea, la rândul ei, capacitatea de tranformare şi de renaştere aşa cum le-a avut şi întrecut.
     Predictibilitatea în economie presupune interacţiunile simultane ale unor cicluri diferite, iar una din greşelile care trebuie evitate în acest tip de analiză, este de a studia fenomenul în ansamblu şi complexitatea sa, nicidecum izolat, rupt de contextul social şi politic. Când analizăm creşterea sau recesiunea economică, nu ne raportăm doar la un singur ciclu planetar pentru producerea acestuia, ci la o multitudine de cicluri. De ce? Pentru că unele cicluri lucrează împreună şi se energizează reciproc, alteori se anulează unul pe celălalt. Ciclurile indelungate ale planetelor lente furnizează informaţii importante nu doar despre creşterea sau scăderea economică, ci dau informaţii şi despre alte variabile economice, cum este inflaţia, de exemplu. Nu întotdeauna aceste cicluri afectează diferit economia unor ţări, dar întotdeauna variabilele economice sunt diferite pentru fiacare stat în parte. De exemplu, ciclul Nodurilor Lunare au semnalat o creştere economică a României pentru perioadele 1992 – 1994, dar nu au sugerat nimic despre inflaţie.
     Acest proces face ca analiza astrologică a economiei, în general, cu accent pe piaţa de capital cu intruziuni în social şi politic, în particular, să fie un proces extrem de interesant.
     Alături de ciclul Nodurilor Lunare care este de aproximativ 19 ani (18, 6 mai precis), mai sunt implicate alte 9 cicluri care se bazează pe relaţia dintre cele 5 planete lente:
  • · Jupiter – Saturn 19,9 ani
  • · Jupiter – Uranus 13,9 ani
  • · Jupiter – Neptun 12,8 ani
  • · Jupiter – Pluto 12,5 ani
  • · Saturn – Uranus 45,4 ani
  • · Saturn – Neptun 35,9 ani
  • · Saturn – Pluto 33,5 ani
  • · Uranus – Neptun 171,4 ani
  • · Uranus – Pluto 127,5 ani
    Toate aceste cicluri au legătură, într-un fel sau altul cu diferitele faţete ale lumii afacerilor şi a comerţului, toate au legătură cu mersul economiei şi fiecare are rolul său în prognoza astrologică. Astrologia financiară occidentală modernă s-a fundamentat pe ciclul Saturn – Uranus care are mai mult de 45 de ani. De exemplu, în cazul Angliei, Franţei şi Germaniei, acest ciclul a jucat un rol important deoarece a orientat investiţiile spre extinderea de producţie în industria grea, cu suişurile şi coborâşurile acesteia, şi este strâns corelat cu acest ciclu planetar.
     Prin contrast, ciclul Saturn – Pluto s-a dovedit strâns legat de structurile subconştientului colectiv, prin nevoia de întoarce la rădăcini, la structurile primare de bază ale economicului, eliberarea de constrângeri în acest domeniu şi implicit, de reorientarea sa.
      Ciclul Jupiter – Uranus este legat de piaţa de capital şi este unul din ciclurile cheie cu care se operează în economia Statelor Unite, ale Angliei sau ale Japoniei. Recurenţa minimă a acestui ciclu s-a regăsit în momentul Marii Crize economice mondiale din perioada 1929 – 1932.
      Pe perioada ciclului lent Jupiter – Pluto se remarcă înflorirea economiei occidentale în Anglia, Germania, Franţa şi Italia, dar şi prin marile lovituri financiare strâns legate de puterea politică.
      Ciclul Uranus – Neptun a afectat aceeaşi industrie occidentală şi este legat de noua relaţie dintre capital (Uranus) şi muncă (Neptun). Este un ciclu care nu poate fi corelat cu schimbările rapide de pe piaţa de capital sau cu vreun alt ciclu economic lent, dar, de regulă, reliefează schimbările din plan social pe fond economic cum ar fi creşterea nivelului de trai, scăderea acestuia, raportul dintre puterea de cumpărare a banului şi preţul de cost sau salariu, politici sociale, programe de sănătate ş.a.
      Ciclul Uranus – Neptun a trezit interesul astrologilor relativ recent, în 1993 când cele 2 planete erau conjuncte. Şi cum evenimentul se petrece odată la 172 de ani, atenţia s-a îndreptat spre anul 1821, ultima conjuncţie a celor 2 planete. Ce se întâmpla atunci? Păi, Napoleon murea în exil, relaţiile de muncă erau unele noi, începea perioada capitalismului şi a industrializării, se intensificau mişcările de identitate naţională – la noi revolta condusă de Tudor Vladimirescu, Marx îşi afirma ideile socialiste, muncitorii au început să se organizeze în sindicate prefigurând ceea ce avea să se întâmple peste nici un secol şi anume instaurarea unui nou tip de relaţii sociale – comunismul.
    În prezent, ne aflăm la începutul unei perioade care pare să prefigureze disoluţia actualelor relaţii sociale, a modului de abordare a afacerilor, a investiţiilor şi a producţiei, a relaţiei investitor – muncitor, mai ales că şi Pluto – planeta morţii şi renaşterii sociale a intrat în Capricorn, semn care cere aceste schimbări. Ce va fi vom vedea. Următorii 10 de ani vor fi relevanţi pentru noile structuri care se impun. Cum se va produce înlocuirea la nivel macrosocial şi macroeconomic, vom vedea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu